info@greenburo.be +32 485 29 98 51
ecotuinen, projectcoaching

DROOM LEEF INVESTEER

Projectregie in ecotuinen

Inspiratie

Wij helpen mee met het uitdenken voor de realisatie van uw eco-tuin ideeën.

Onze diensten

Advies en begeleiding

Professioneel advies en begeleiding van groene eco-tuin projecten.

Hoe we werken

Vorming en nazorg

Wij organiseren vorming en nazorg van uw eco-tuin project .

Onze diensten

Eco-tuinprojecten voor iedereen. Wij maken morgen!

Scholen - Steden en gemeenten - OCMW's - Diensten - Woonzorgcentra - Groene organisaties

Creativiteit, een analytische blik en persoonlijk contact zijn belangrijk.

Green /Buro is een jonge onderneming, met creatieve freelance medewerkers, elk gespecialiseerd in hun eigen domein. Ons doel is onze producten en diensten af te stemmen op maat van het project met onze klanten. Hiervoor is persoonlijk contact een must in onze onderneming.

Projectoproep Volkstuinen

300.000 euro beschikbaar voor volkstuinen

Minister Schauvliege trekt in 2016 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De oproep schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector.  Aanvragen kunnen bij de VLM ingediend worden tot en met 18 september.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt in 2016 een budget van 300.000 euro uit voor een nieuwe projectoproep voor volkstuinen. De nieuwe oproep zal speciaal aandacht schenken aan jongeren en de welzijnssector.  Om die reden ligt dit jaar de klemtoon op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen.

Meer weten

Ecotuin Nieuws

Green /Buro en de media

Meer groenten eten is beter voor het milieu! Het Wereldnatuurfonds WWF maakte een studie rond de impact van de CO2-uitstoot van broeikasgassen rond zeven verschillende categorieën van eetpatronen. Een belangrijk gegeven is dat de verhoging veroorzaakt wordt door het gebruik van voornamelijk dierlijke eiwitten. Meer groenten eten is beter voor het milieu! Dit is de […]

30 nieuwe volkstuinprojecten goedgekeurd
26 december 2015

Joke Schauvliege, Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, trekt dit jaar 345.176,20 euro uit voor 30 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Hiermee wil de minister het aanleggen van nieuwe volkstuinen en het moderniseren van bestaande volkstuinparken ondersteunen. Projectvoorstellen konden tot eind september 2015 bij de Vlaamse Landmaatschappij worden ingediend. Een jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op […]

Indoortuinieren = korte keten landbouw, nieuw eco-concept! Indoor tuinieren het ganse jaar door is hip! Bij onze noorderburen bestaat het reeds enkele jaren. Een indoor tuin onder glas. Verschillende boeren uit de glastuinbouw zagen het op een bepaald moment niet meer zitten! Door de aanhoudende strijd uit verschillende Afrikaanse landen, was de concurrentie niet meer houdbaar voor de […]

Load more